SLUŽBY

VODA

KÚRENIE

PLYN

KANALIZÁCIA

LIKVIDÁCIA AZBESTU

STAVEBNÉ PRÁCE

HAVARIJNÁ SLUŽBA

SME FIRMA S NIEKOĽKOROČNOU TRADÍCIOU  SO SÍDLOM VO ZVOLENE A PÔSOBIACA OKREM REGIÓNOV ZVOLEN, BANSKÁ BYSTRICA, DETVA, KRUPINA, ŽIAR NAD HRONOM AJ NA CELOM SLOVENSKU (ŠURANY, GALNTA). AKO JEDNA Z PRVÝCH FIRIEM SME ZAVIEDLI SPLÁTKOVÝ SYSTÉM A PORADÍME  VÁM AJ PRI HĽADANÍ ZDROJOV NA VÁŠ PROJEKT.