REFERENCIE

Vzhľadom k značnému množstvu projektov – opráv, rekonštrukcií a budovaniu nových inštalatérskych rozvodov, ktoré uskutočňujeme každý rok  do Referencií uvádzame len niektoré od roku 2011.

2014

 • kompletná rekonštrukcia kúrenia a rozvodov vody v byte na ulici Lihoveckého vo Zvolene
 • budovanie nových, rekonštrukcia a renovácia jestvujúcich rozvodov v hotely Kaskády v Sielnici
 • rekonštrukcia rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie v bytovom dome na ulici Novozámocká 34-42, Zvolen
 • rekonštrukcia kanalizačných rozvodov pre bytový dom na ulici Ľ. Štúra 17-19 vo Zvolene

2013

 • vybudovanie vlastnej kotolne v bytovom dome na ulici Pod Kozákom 3, Sliač
 • kompletné vybudovanie inštalačných rozvodov v novej radovej domovej výstavbe – 14 RD na Graniari v Banskej Bystrici
 • vybudovanie, rekonštrukcia všetkých inštalačných rozvodov vo firme Kronospan Zvolen
 • kompletná rekonštrukcia inštalačných rozvodov v byte na ulici A. Hlinku 22, Zvolen, p. Fajtová
 • odstránenie azbestovej krytiny zo strechy na bytovom na ulici M.R. Štefánika, Zvolen
 • rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie na ulici A. hlinku 20-24, Zvolen
 • kompletná rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v meste Šurany

2012

 • výmena ležatej kanalizácie a zvodu strešnej vody v bytovom dom Na brázdach 16, Sliač, splátkový kalendár – roky
 • montáž nového rozvodu plynu a UK s napojením na štyri nové kondenzačné plynové kotly – Sociálna poisťovňa v Žiari nad Hronom
 • rekonštrukcia dažďového zvodu vody zo strechy v bytovom dome na ulici L. Fullu 13, Zvolen
 • rekonštrukcia kanalizačného rozvodu na ulici Imatra 2-6, Zvolen
 • rekonštrukcia plynových rozvodov na ulici gen. Svobodu 43-49, Zvolen

2011

 • kompletná rekonštrukcia kotolne vo Zvolenskej Slatine
 • odvetranie strechy v bytovom dome na ulici Tulská 1-13, Zvolen